جدول همترازي دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

گروه1

گروه2

گروه2

گروه4

گروه5

گروه6

گروه7

گروه8

گروه9

گروه10

آ

الكترونيكي مجازي،

اندیشه(سما)

اسلامشهر

 

 

-

اراك ،اردبيل

اروميه ،اهواز

آستارا ،ابهر

ايت الله املي

آبادان ،آذرشهر

ارسنجان استهبان،ایلام

آزادشهر،

اسداباد

استانه(اراك) اسفراين،اسكو

اشكذرايلخچي

آستانه اشرفيه

آباده ، آشتيان، اردستان،

اردكان،اردل ،اقليد،انار، اهر

ابركوه،

اسلام ابادغرب اليگودرز،اميديه

انديمشك،

ايذه،ايوان غرب

آباده طشك اصلاندوز،اهرم انگوت،اوز،

ايرانشهر

ب

-

-

-

بابل

بندر عباس

بجنورد

بروجرد

بندرانزلي

بوئين زهرا

بناب، بهبهان بوشهر،بيرجند

بادرود،بهار،

بروجن

بستان اباد بم،بندرگز

بهشهر،بيضا،

بيله سوارمغان

بندر شرفخانه،

باغملك، بافت،

بردسكن

بندرديلم، بوكان،بيجار

بافق،بردسير،

بندرانگه،

بندرگناوه

 

بوانات ،بجستان ،بهاباد،بهرمان

،بندركنگان

پ

-

پاكدشت

(سما)

پدرديس ،پرند

-

-

-

-

-

پاسارگارد

پارس اباد ،پارسيان

-

ت

تهران

پزشكي ،جنوب

داروسازي دندانپزشكي شمال

علوم تحقيقات

غرب، مركزي

-

تبريز

تنكابن

تاكستان

تربت حيدريه

تفرش تویسركان

تفت

تالش

تربيت جام

تسوج

-

تايباد،

تركمنچاي

ج

-

-

-

-

-

جهرم

جويبار

جاسب،جلفا،

جيرفت

جاجرم،جاسك جوين

-

جزيره هرمز

چ

-

-

-

چالوس

-

-

-

-

-

- چابهار،

چالدران

ح

-

-

-

-

-

 

 

حاجي اباد

-

-

خ

-

-

خوراسگان

-

خرم اباد،

خميني شهر،

خرمدره(سما)

خمين

خوي

خاتم ،خاروانا،

خدابنده،خرامه

 

خامنه،

خلخال

خداآفرين خرمشهر

خورموج،خواف

خارك،خاش،

خنج

 

د

-

-

دماوند

دامغان

دزفول، دهاقان

دلند(سما)

داريون ،داراب درگز،دليجان

دولت اباد

 

دهدشت، دورود

 

دهلران،دلوار

دره شهر ،دشتستان

ر

-

رودهن

-

رشت

رامسر

-

رودسرواملش

رامهرمز،

رفسنجان،

رودان ،رودبار

-

-

ز

-

-

-

زنجان

-

زاهدان

زواره،زرنديه

 

زاهدشهر،

زرقان ،زنوز

زابل،زرندكرمان

زرين دشت

س

-

ساوجبلاغ هشتگرد

سهند

(سما)

ساري

ساوه سمنان

سبزوار سنندج

سوادكوه

سردشت

سروستان

سنقركليايي

سرخس

سپيدان،سراب

سلسله ودلفا

سميرم سيرجان

سقز،سلماس

،سوسنگرد

 

سراوان

ش

-

شهرري

شهريار

شيراز

شاهرود

شبستر

    شهررضا

شهركرد

شهرمجلسی شيروان

شازند

شاهین دژ

 

شاهین شهر، شوستر

 

شهربابك،

شيرگاه

شادگان

ص

-

-

-

-

-

-

صومعه سرا

صوفيان

 

صحنه ،صفاشهر

-

ط

-

-

-

-

-

-

-

-

طبس

-

ع

-

-

-

علوم تحقيقات اهواز

علوم تحقيقات فارس

علي اباد كتول

-

-

-

عجب شير

عشرآباد

ف

-

-

-

-

فسا ،فلاورجان

فيروزكوه

فيروزاباد

فراهان

فومن و شفت

فريمان

فارسان ،

فردوس،فريدن

فراشبند

-

ق

-

قيام دشت

قزوين

قم

قائم شهر

-

قوچان

   قائنات ،قروه

قصرشيرين

-

 

قره ضياالدين

قشم

قيروكارزين

قادرآباد

ك

-

كرج

-

كاشان، كرمان

كرمانشاه

كوچهصفهان

(سما)

كياكلا(سما)

كازرون

كاشمر

كليبر

كبودرآهنگ

كوار

 

كميجان،

 كنگاو

كوهدشت

 

كلاله

كوهبان

كهنوج

گ

-

-

-

گرگان .گرمسار

-

-

-

گجساران گرمي

-

گراش

ل

-

-

-

لاهيجان

-

-

-

-

لارستان،لامرد

-

م

-

-

مشهد

-

مرند،

مرودشت

مياندواب

مباركه محلات مراغه

مشكين شهر

ملاير،ميبد،

ميمه

ماهنشان ، مسجدسلیمانملكان،ممقان،،

مهاجران

ممسني مهديشهر مهريز

ماسال،مريوان

ماهشهر

مهاباد،ميانه

ميناب،

مينودشت

ماكو

محموداباد

-

 

ن

-

-

-

نجف اباد

نراق نوشهر

نيشابور

نايين،نكا،

نهاوند،نور

-

نطنز،ني ريز

نقده

نهبندان

-

و

-

ورامين

-

-

-

-

ورزقاان

-

-

-

ه

-

-

-

همدان

هشترود

-

هادي شهر،هرند

هريس،

هفشجان،

هيدج

هوراند

هنديجان

ي

-

-

-

يزد

--

ياسوج

-

-

-

-

توجه : گروه همترازي آموزشكده هاي فني  حرفه اي سما با واحد اصلي  آن يكسان است